– השיער שלו תמיד נראה מושלם.

– זה לא השיער האמיתי שלו, זאת פאה.

– באמת? זה נראה אמיתי! איך אתה יודע?

– אני מכיר אותו מהבריכה.

– His hair always looks perfect.

– That’s not his real hair, it’s a toupee.

– Really? It looks real! How do you know?

– I know him from the pool.

Conversation based on this Dose of Hebrew