-לבן.png

“entertainment” in Hebrew

Sun | May 00

“entertainment” in Hebrew

בידור
 
Though Israel is now my home, I’m proud of my roots in LA, the entertainment capital of the world.
 
How do you say entertainment in Hebrew? בִּדּוּר (bee-DOOR).
 
The word is the noun form of the verb לְבַדֵּר (le-vah-DEHR), which means, to entertain.
 
Here’s a video that is מְבַדֵּר (me-vah-DEHR – entertaining) for all ages (especially really young ones). Brings back memories for me… I dedicate it to my brother Danny.
 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!