-לבן.png

Got Purim joy? Maybe Purim blues?

Sun | Feb 00

Got Purim joy? Maybe Purim blues?

Putting it together…

Give gifts of food to your friends. It’s a great conversation starter… and it’s a win-win situation, making everyone feel warm and fuzzy. This is one of the mitzvahs of Purim day.

So if you’ve been following the blog throughout this past week, here’s a useful sentence that puts it all together:

מִצְוָה בְּפוּרִים לְשַׂמֵּחַ חֲבֵרִים בְּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת. (meets-VAH be-foo-REEM le-sah-MEH-ah hah-veh-REEM be-mish-LOH-ah mah-NOHT). This means, It’s a mitzvah on Purim to delight your friends with gift deliveries.

It’s also a mitzvah to gladden the hearts of the poor by helping them take care of their basic needs – by giving them some cash on Purim, and throughout the year.

Have a great Purim!

Play today’s dose of Hebrew below!
Be sure to repeat out loud.
Visit the site if you can’t play it here.

 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test