להמציא מחדש
 
To “re” do something in Hebrew is לְ— מֵחָדָש (le…. meh-hah-DAHSH).
 
To reinvent the wheel is לְהַמְצִיא מֵחָדָש אֶת הַגַּלְגַל (le-hahm-TSEE meh-hah-DAHSH et hah-gahl-GAHL).
 
גלגל
 
 
It’s not recommended. It takes too much time.