-לבן.png

How to Say “Against One’s Will” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

Tue | May 05

How to Say “Against One’s Will” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

The Hebrew word for against is נגד
, as in:
הם מפגינים נגד הרפורמה המשפטית.
They are demonstrating against the judicial reform.
While רוצה
means want, רצון
means will. Add an ending to רצון
to specify whose will you’re talking about:
רצוני
– my will
רצונה
– her will
רצונו
– his will
Etc.
Thus “against his will” is נגד רצונו
.
For example:
זה לא תמיד חכם לחגוג למישהו יום הולדת נגד רצונו.
It’s not always wise to celebrate someone’s birthday against his will.
Substitute the ending on רצונו
to specify someone other than “him.” Watch today’s video for practice.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test