עֲתִירָה

Suppose someone has lost a court case. They may still wish to appeal though. 

In Hebrew, that’s להגיש עתירה to submit an appeal, where עתירה means appeal.

For example:

הם הגישו עתירה לבג”ץ (בית המשפט הגבוה לצדק).

They submitted an appeal to Bagatz (Supreme Court for Justice).

(see full conversation)