שְׁרִירוּתִי

The English word arbitrary could mean random or high-handed/authoritative (think about the legal process of arbitration).

For the former, Israelis tend to use רנדומלי random.

But for the latter, the word is שרירותי .

For example:

הוא מקבל באופן קבוע החלטות שרירותיות.

He makes arbitrary decisions on a regular basis.

(full conversation)

שרירותי is related to the word שריר – muscle, so that when someone makes החלטות שרירותיות , they flex their authoritative muscles, so to speak.