-לבן.png

how to say “chief of staff” in Hebrew

Wed | Nov 05

how to say “chief of staff” in Hebrew

In the States, the Chief of Staff typically serves in the White House.
In Israel, he serves on a military base, since the רמטכ”ל
is the highest commander of the IDF.
רמטכ”ל stands for ראש המטה הכללי
– literally, the head of the general staff.
In context:
הרמטכ”ל כפוף רק לשר הביטחון.
The Chief of Staff is answerable only to the Minister of Defense.

Transcript of subtitles

אהלן חברים
רמטכ”ל זה ראש המטה הכללי
וכמו שבאנגלית staff זה גם
staff פיזי וגם staff מופשט יותר
כמו כן, מטה – אותו דבר
ומילה נרדפת ל”מטה” היא
שבט – שהיא גם דבר פיזי וגם דבר מופשט
כמו “שבט בנימין”
טוב, זהו חברים, להתראות

Hi friends
רמטכ”כ is the Head of the General Staff
and as in English “staff” is both a
physical staff and a more abstract staff
likewise, מטה – same thing
and a synonym for מטה is
שבט – which is both a physical thing (staff) and an abstract thing (tribe)
like “the tribe of Benjamin”
okay, that’s all friends, see you later

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test