קְהִלָּה

The Hebrew word קהל appears already in the Torah. It refers to an assembly or a congregation.

For community, word קהילה came about later.

For example:

לאיזו קהילה אתה משתייך, דוד?

Which community do you belong to (associate yourself with), David?

Likewise, communal or community as an adjective is קהילתי .

For example:

ניפגש במרכז הקהילתי.

We’ll meet at the community center.