-לבן.png

how to say “dog trainer” in Hebrew

Mon | Jul 05

how to say “dog trainer” in Hebrew

מְאַלֵּף כְּלָבִים

To teach is the פיעל verb ללמד
.

For example:

מה אני עושה בחיים? אני מלמד עברית.

What do I do (in life)? I teach Hebrew.

But how do you say to train? That depends on the kind of training – and who, or what, is being trained.

To train in the sense of coaching is לאמן
(also a פיעל verb). A trainer is a מאמן
(a male) or מאמנת
(a female), as in:

היא מאמנת כושר.

She is a fitness trainer.

and

הוא מאמן אישי לחיים.

He’s a (personal) life coach.

To train someone professionally is להכשיר
, a הפעיל verb.

For example:

מי מכשיר את העובדים החדשים?

Who’s training the new employees?

Now, all these pertain to human beings being trained. What about animals? There, the word is לאלף
(also a פיעל verb), so that a dog trainer is מאלף כלבים
if he’s male and מאלפת כלבים
if she’s female. Note that מאלף means both trainer and trains, as in:

יש לי חבר שמאלף כלבים באזור ירושלים.

I have a friend who trains dogs / is a dog trainer in the Jerusalem area.

לאלף is related to the word ulpan. Find out how in today’s video.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!