חֲבֵרוּת

If you’ve got some basic Hebrew under your belt, you probably know the word for friend – חבר for a male and חברה  for a female.

The word for friendship is חברות , as in:

חברות טובה היא דבר שלא הולך ברגל.

Good friendship is not something to be taken lightly.

(see full conversation)

The root ח.ב.ר  means connection or joining. This root also produces the name of the city חברון  – Hebron.