-לבן.png

how to say “get well soon” in Hebrew

Mon | Jun 13

how to say “get well soon” in Hebrew

הַחְלָמָה מְהִירָה, רְפוּאָה שְׁלֵמָה
 


It’s flu season in Israel, and the hospitals have been overfull recently with flu patients.

The traditional Jewish way of wishing someone a speedy recovery is saying רְפוּאָה שְׁלֵמָה, which means, literally, a complete healing.

But a more common expression in Modern Hebrew is הַחְלָמָה מְהִירָה – literally, a speedy recovery.

החלמהcomes from the active-causative הִפְעִיל verb, לְהַחְלִים to recover.

מהירה is the feminine form of the adjective, מָהִיר quick, speedy, fast. We use מהירה and מהיר, as opposed to מְהֵרָה and מַהֵר, because we’re calling the recovery quick – whereas מהרה and מהר mean quickly, speedily, and fast as an adverb.

For example:

הֵם מְאַחֲלִים הַחְלָמָה מְהִירָה לְכָל הַחוֹלִים.

They wish a quick recovery to all the sick people.

 
 
 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test