-לבן.png

How to Say “Handmade” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

Sun | May 05

How to Say “Handmade” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

To do or to make, in Hebrew, is the simple verb לעשות
, as in:
מה אתם עושים הערב?
What are you guys doing this evening? 
– and – 
הם עשו בלגן בחדר.
They made a mess in (their) room.
But the Hebrew expression for “handmade” doesn’t use עשייה
– making, but rather עבודה
– work. The term is עבודת יד
– literally, work of (the) hand. 
For example:
כל המוצרים בחנות הם עבודת יד.
All the products in the shop are handmade.
In this “of” expression (work “of” the hand), the ה
in עבודה
becomes a ת
.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test