כָּבֵד

The Hebrew word כבד means heavy both in the literal sense, as in:

אתה תצליח להרים את זה, יעקב, זה לא כבד.

You’ll be able to pick this up, Jacob, it’s not heavy.

…as well as in the figurative sense, as in the opposite of light-hearted:

מה קרה שאת כל כך כבדה היום, שרה?

Why are you so heavy today, Sarah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *