לְפִי דַּעֲתִי

An opinion, in Hebrew, is דעה . Its three letters make up the root of other words as well, such as לדעת to know, מודעות awareness, and מדע – science, among others.

My opinion is דעתי . And in my opinion – or, more precisely, according to my opinion, is לפי דעתי .

For example:

לפי דעתי, מה שמציע יוסף זה מוגזם לגמרי.

In my opinion, what Joseph is offering is completely over the top.

(see full conversation)

There’s also the shorter version, לדעתי – literally, to my opinion.