זָקוּק ל

The basic way of saying I need in Hebrew is אני צריך if you’re male and אני צריכה if you’re female.

But to say that someone is in need of something, we use another word that expresses greater urgency: זקוק for a male and זקוקה for a female.

For example:

אתם לא רואים? הוא זקוק לעזרה!

You guys don’t see? He’s in need of help!

Always use ל after זקוק or זקוקה, so that you’re literally saying needs to.

Someone in need is a נזקק (male) or נזקקת (female), with many being נזקקים (males) or נזקקות (females).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *