תָּמִיםחַף מִפֶּשַׁע

The Hebrew word תמים , in Biblical Hebrew, means complete, finished. It later came to be used as innocent, though often with a connotation of naivete.

Take the words of the woman to her man with big plans, in this song:

אל תהיה כל כך תמים.

Don’t be so naive.

Then there’s innocent in the sense of not guilty. The term there is חף מפשע – literally, clean of crime (חף in this sense appears in the biblical Book of Job, 33:9).

For example:

לא צריך לרחם עליו, הוא לא בדיוק חף משפע… 

You don’t need to feel bad for him, he’s not exactly free of guilt…

and

איך עושים דברים כאלה לאנשים חפים מפשע?

How do they do such things to innocent people?

Note the hard p sound in חפים .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *