פָּחוֹת

The word for moreיותר – is among the first 50 words we teach in our program, partly because it appears in the super-useful expression יותר מדי – too much, as in:

זה יותר מדי כסף!

It’s too much money!

The word for less – פחות – is less commonפחות נפוצה , but still important to know.

Here it is in context:

בזמן האחרון הכביש פחות עמוס.

Lately the road has been less busy.

Less than is -פחות מ :

אפשר להשיג את זה בפחות מעשרה שקלים.

You can get it for less than ten shekels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *