-לבן.png

How to Say “Medicine” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

Tue | Sep 05

How to Say “Medicine” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

How do you say “medicine”? It depends on what you mean.
Medicine that we take in pill or liquid form is תרופה
, as in:
איכס, התרופה הזאת היא לא באמת בטעם תות!
Ew, this medicine isn’t really strawberry-flavored!
Medicine the field, however, is רפואה
.
For example:
אנחנו פותחים אולפן למקצועות הרפואה והבריאות.
We are opening an ulpan (Hebrew-study program) for the medical and health professions.
Check it out.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test