-לבן.png

how to say “mothers” in Hebrew

Wed | Jun 13

how to say “mothers” in Hebrew

אִמָּהוֹת

If you’ve been around Israelis, you surely know the word for mom – אמא
.

But you may be surprised to learn that this term of endearment, אמא, is actually a word in Aramaic, while the Hebrew word for mother is אם
.

What about multiple mothers? That’s אמהות
, as in:

כל האמהות באות לקחת את הילדים באותו זמן.

All the mothers come to take their (the) kids at the same time.

And, in the Passover song ?אחד מי יודע
Who Knows One?

ארבע אמהות…

Four mothers…

In the case of the סדר פסח
the Passover Seder, אמהות refers to the matriarchs of the Jewish people: שרה
Sarah, רבקה
Rebecca, רחל
Rachel and לאה
Leah.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test