מְשׁוֹרֵר

We’ve seen that שיר means song, and שירה means poetry.

poet is a משורר if he’s male and משוררת if she’s female.

For example:

למה התכוון המשורר עם השיר הזה?

What did the poet intend with this poem?

In the word משורר you can see what looks like a four-letter root: ש.ו.ר.ר , yet the root of שיר is ש.י.ר . Here we see a a tendency in Hebrew to double the last letter of a root (in this case the ר ), if the middle root letter is a י or ו (almost-vowels).