שִׁירָה

If you’ve got some basic Hebrew, you probably know the word for song – שיר . You may also know the word for to sing – לשיר , a hollow פעל verb.

Now, since שיר refers not only to a song but also to a poem, the word for poetry is שירה . It’s also a common Hebrew name for girls.

For example:

השירה הישראלית עוסקת בנושאים פרטיים, לאומיים וכלל-עולמיים.

(The) Israeli poetry deals with topics private, national and universal.

The word appears as Biblical Hebrew as well:

“אז ישיר משה את השירה הזאת…” (שמות ט”ו, א’)

“Moses then sang this song…” (Exodus 15:1)

שירה can also mean singing, as in the beloved Israeli activity, שירה בציבור – singing as a group.

1 Comment

  • No sound when I click on it

    Bill Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *