מְחִיר

The Hebrew word for priceמחיר – sounds like it might be related to למכור – to sell, which in the past tense is מכרתי I sold, מכרנו – we sold, etc. But the roots are different: the root of מחיר is מ.ח.ר , while the root of למכור is מ.כ.ר . It could be that there is a historical relationship between the two roots, but that is unclear.

In any case, here’s מחיר in context:

הם מעלים את המחירים שלהם כל שנה.

They raise their prices every year.

and

אנחנו משלמים מחיר כבד.

We pay a heavy price.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *