הֶחְזֵר

You may know the basic Hebrew word for to return or to come back: לחזור , a simple verb.

There’s also להחזיר – to return (something), a הפעיל verb:

תחזיר את הכדור למקום, דני!

Put the ball back in its place, Danny!

It’s possible also להחזיר כסף – to return money or to refund. And the word for refund or reimbursement itself? That’s החזר , as in:

אפשר לקבל החזר על הרכישה הזאת?

Can I get a refund on this purchase?

(full conversation)