מְנוּחָה

You may know the Hebrew word for to rest – לנוח , a simple hollow verb of the root נ.ו.ח .

You may also know rest the noun, מנוחה , from Shabbat songs and prayers.

Here’s the word in a sentence:

בישראל כל עובד זכאי ליום מנוחה שבועי.

In Israel every employee is entitled to a weekly day of rest.

מנוחה is also a name for girls, though not a very common one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *