-לבן.png

How to Say “Service Orientedness” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

Mon | May 05

How to Say “Service Orientedness” in Hebrew – Ulpan La-Inyan

To serve, in Hebrew, is the פיעל verb לשרת
.
For example: 
כשהיא הייתה בצבא היא שירתה בחיל המודיעין.
When she was in the army she served in the Intelligence Unit.
Service is שירות
, as in:
החשבון הוא תשעים שקל, לא כולל שירות.
The bill is ninety shekels, not including service.
What about service-minded or service-orientedness? That’s שירותיות
.
For example:
ישראל התקדמה בשירותיות בשנים האחרונות, אבל עדיין יש לאן לשאוף.
Israel has improved in its service-orientedness in recent years, but there’s still where to aspire to.
Another related word is שירותים
– a restroom (literally, services).
 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test