שְׂרוֹכִים

Here’s another word whose first letter is שׂ making a s sound: שרוכים – shoelaces.

For example:

תקשור את השרוכים, דוד, אחרת אתה תיפול!

Tie your (the) shoelaces, David, otherwise you’ll fall!

(see full conversation)

A single shoelace is שרוך .