-לבן.png

how to say “the big screen” in Hebrew

Thu | Feb 05

how to say “the big screen” in Hebrew

הַמָּסָךְ הַגָּדוֹל

The Hebrew word for screen is also as old as the Bible. While back then it didn’t refer to the flat object you’re looking at right now, today מסך

appears on smart phones, tablets, TV’s… and the big screen at the movie theater – המסך הגדול
.

For example:

שנתיים לא ראיתי סרט על המסך הגדול.

(For) two years I haven’t seen a movie on the big screen.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test