-לבן.png

how to say “the final blow” in Hebrew

Thu | Jan 17

how to say “the final blow” in Hebrew

 

having trouble seeing the print?

הַמַּכָּה הָאַחֲרוֹנָה


Since the Torah portion to be read this Shabbat by Jews around the world depicts the final blows (plagues) to Egypt, here’s a video featuring the Hebrew version of the expression, the final blow.

Enjoy.

 

This week’s video!

 

 

Another great way to build your Hebrew vocabulary:
with a special discount for Ktzat Ivrit enthusiasts like yourself

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!