מִשְׂרַד הַבְּרִיאוּת

The Israeli government body that has starred as a responsible authority in this crisis is the Ministry of Health. In Hebrew, that’s משרד הבריאות , as in:

אנשי משרד הבריאות מגלים אחריות רבה במהלך משבר הקורונה.

The people of the Ministry of Health have been demonstrating great responsibility during the corona crisis.

The basic meaning of משרד is office, though it also refers to a government ministry.

הבריאות means the health, so that משרד הבריאות means literally the Ministry (of) the Health.