הַר הַבַּיִת

The most common Hebrew expression for the Temple Mount in Jerusalem is הר הבית , literally the mountain of the house or home.

However:

להר הבית יש כמה שמות נרדפים.

The Temple Mount has several other names.

הבית – the house/home – is a shortened version of בית המקדש the Temple or the house of the temple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *