לָצֵאת לַדֶּרֶךְ

You’ve started the car, you’ve programmed your favorite navigation app, and it’s time to get going.

Here’s how to say to get going in Hebrew: לצאת לדרך – literally, to go out on the way.

For example, here’s one of the Hebrew voices on Waze (look up אביב – Aviv):

הכול מוכן? בואו נצא לדרך!

Is everything ready? Let’s get going!

In the example above, נצא is a form of לצאת . You can learn how to use לצאת in various contexts via this page about its verb form, פעל.