לְהַסְגִּיר

Yesterday we saw the words להחביא – to hide (something physical) and להסתיר – to hide (something non-physical, such as a fact).

To take something out of hiding (to expose it), or to hand someone over (to extradite them), is להסגיר , a הפעיל verb of the root ס.ג.ר meaning closed.

For example:

היא הסגירה את פחדיה.

She exposed her fears.

and

הסגירו את המחבל.

They handed over the terrorist.