לְהַחְבִּיא, לְהַסְתִּיר

To hide something physical is להחביא , a הפעיל verb related to the children’s game מחבואים – hide and seek.

For example:

איפה אמא החביאה את העוגיות?

Where did Mom hide the cookies?

But to hide something non-physical such as a fact – that’s להסתיר , also a הפעיל verb of the root ס.ת.ר meaning concealment.

For example:

אין לו כבר מה להסתיר.

He doesn’t have what to hide anymore.