-לבן.png

how to say “very loudly” in Hebrew

Thu | Nov 05

how to say “very loudly” in Hebrew

sound or voice (as well as a vote) is קול
in Hebrew.
For example:
יש לה קול צלול ויפה.
She has a clear, beautiful voice.
To speak loudly is לדבר בקול
– literally, to speak with voice.
For example:
לא שומעים אותך! דבר בקול!
(We) can’t hear you! Speak loudly!
But to speak very loudly is לדבר בקולי קולות
. It literally means to speak with voices of voices. People use it to make a point about someone else’s lack of tact, as in:
הוא יושב באוטובוס ומדבר בטלפון בקולי קולות!
He’s sitting on the bus and talking very loudly on the phone!
בקול רם
means out loud.
 

Transcript of subtitles

אהלן חברים
פעם ישבתי באוטובוס
והיה נער שניגן מוזיקה בקולי קולות
מה-JBL שלו
והתלבטתי מה לעשות
כי לא ידעתי איך הוא יקבל ביקורת או משהו…
החלטתי לגשת אליו ולהגיד לו ככה:
שמע, ילד
אתה בטח נהנה
מהמוזיקה הזאת בקולי קולות
אבל יש אנשים באוטובוס כאן
שאולי פחות נהנים מזה
אז אולי תנמיך קצת?
והוא קיבל את זה
והוא הנמיך
ואני והאחרים באוטובוס שמחנו
טוב, זהו חברים, להתראות

Hi friends
once I was sitting on the bus
and there was a boy who was playing loud music
from his JBL
and I was debating what to do
because I didn’t know how he would take criticism or something…
I decided to go up to him and say to him like this:
listen, kid
I bet you’re enjoying
this loud music
but some people on the bus here
might enjoy it less
so maybe you can turn it down a bit?
and he received this
and he lowered (the volume)
and I and the others on the bus were happy
okay, that’s all friends, see you later

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test