כְּנָפַיִם

The Hebrew word for wing is כנף – a pair of them is כנפיים . And like many other body parts that come in pairs, human or otherwise, the word is feminine:

יש לציפור הזאת כנפיים רחבות מאוד!

This bird has very wide wings!

You may know the word from the biblical expression כנפי נשרים – wings of eagles, which is also the name of a boulevard in Jerusalem which once functioned as a landing strip for small planes:

המשרד שלהם נמצא ברחוב כנפי נשרים.

Their office is located on Kanfei Nesharim (Wings of Eagles) Street.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *