בְּאַהֲבָה

If you’ve spent some time in Israel or with Jewish prayer texts, you surely know the word for love – אהבה .

For example:

כמה שירי אהבה נכתבים כל יום!

How many (so many) love songs are written every day!

But suppose someone expresses appreciation, and you want to reply, “with love”. In Hebrew, that’s באהבה .

For example:

הכנתי את העוגה באהבה.

I made the cake with love.

and

אקבל את התוצאות באהבה.

I’ll accept the results with love.