-לבן.png

Level 3

Location

Start

End

Days

Hours

Online
14 August
2 October
Sun Tue Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Jerusalem
4 September
8 November
Sun Tue Thu
10:45AM-12:15PM
Tel-Aviv
13 September
17 November
Sun Tue Thu
10:45AM – 12:15PM
Online
23 October
15 December
Sun Mon Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Online
17 November
19 January
Sun Tue Thu
7:00PM-8:30PM (GMT+2)
Tel-Aviv
22 November
15 January
Sun Tue Wed
9:00 AM-10:30AM
Online
15 January
12 March
Sun Tue Thu
7:00PM – 8:30PM (GMT+2)
Online
14 August-
2 October
Sun Tue Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Jerusalem
4 September-
8 November
Sun Tue Thu
10:45AM-12:15PM
Tel-Aviv
13 September-
17 November
Sun Tue Thu
10:45AM – 12:15PM
Online
23 October-
15 December
Sun Mon Thu
8:00PM-9:30PM (GMT+2)
Online
17 November-
19 January
Sun Tue Thu
7:00PM-8:30PM (GMT+2)
Tel-Aviv
22 November-
15 January
Sun Tue Wed
9:00 AM-10:30AM
Online
15 January-
12 March
Sun Tue Thu
7:00PM – 8:30PM (GMT+2)

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

Choose your course

By Level

Choose your course

By Location

× Chat with us!