בָּהִיר

People can be bright – or smart, intelligent. That’s מבריק (brilliant – referring to a male) and מבריקה  (brilliant – referring to a female) in Hebrew, or simply חכם and חכמה .

But if your computer screen is bright or the day, or anything else physical, for that matter, is bright, the word is בהיר .

For example:

ביום בהיר בלי עננים, אפשר לראות מפה את כל מישור החוף.

On a bright day with no clouds, you could see the whole coastline from here.

בהיר could also mean pale or otherwise light. For example:

היא אישה מאוד בהירה.

She is a very light (skinned) woman.