כָּחֹל כֵּהֶה

The Hebrew word for light-colored or bright is בהיר  – thus light blue is כחול בהיר .

As for dark-colored, it’s כהה .

For example:

היא אוהבת פרחים בצבע כחול כהה.

She likes dark-blue flowers (flowers of the color dark blue).

Likewise, dark skin is עור כהה , as in:

העור שלך יותר כהה משלי.

Your (a male’s) skin is darker than mine.

Now, כהה means dark when speaking about a color. If you’re talking about a dark room or forest, the word is חשוך .

For example:

חשוך פה.

It’s dark (in) here.