מְנֻמָּס

polite - מנומס

Some might scoff and say there’s no word in Hebrew for polite. And, in a way, they’d be right, since the word מנומס – polite – comes to Hebrew via the Greek word νομος (nomos) meaning law or custom.

Thus manners in Hebrew are נימוסים .

For example:

אין להם נימוסים.

They have no manners.

Here’s מנומס in action, albeit in the plural:

הם ילדים מאוד לא מנומסים.

They are very impolite children.