-לבן.png

saying “human being” in Hebrew

Sun | May 23

saying “human being” in Hebrew

בן אדם
 
The full term for human being in Hebrew is בֶּן אָדָם (ben ah-DAHM) – literally, son of Adam. The term refers to males and females alike, such that you might correctly say הִיא בֶּן אָדָם טוֹב (hee ben ah-DAHM tohv) – she is a good person.
 
Oftentimes, בן אדם gets shortened to simply אדם. You might also say, היא אדם טוב – she is a good Adam
 
In English it sounds really awkward. But in Hebrew it’s natural.
 
 
 
Important Announcement
 
Today is the final day to register at regular price for this upcoming session (June 6 – July 15) of Ulpan La-Inyan classes. Courses will be taking place at AACI in both Jerusalem (Levels 1-5) and Tel Aviv (Levels 2 and 4).
 
So if you’re planning to register, now’s the time!
Also, happy birthday to my brother, Danny!

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Find out your level

with our placement test