-לבן.png

the sun also (?) over Jerusalem

Tue | May 23

the sun also (?) over Jerusalem

זריחה
 
When I was fourteen, I spent the school year with my family in Raanana, Israel. On יוֹם הַזִּכָּרוֹן (yohm hah-zee-kah-ROHN – Memorial Day), I was hooked on the country.

A few weeks later, on יוֹם יְרוּשָׁלַים (yohm yeh-roo-shah-LAH-yeem –
Jerusalem Day), I traveled with my youth movement to Jerusalem, where, at one in the morning, we started marching with thousands of others from the Merkaz Harav yeshiva to the Old City.
 
We sat around enjoying the crisp air as well as each others’ company, and waited for the sunrise – הַזְּרִיחָה (hah-zree-KHAH).

 

זריחה בכותל
יום ירושלים at sunrise last year – not nearly as many people as I recall from 1994.
 
 
 
That’s more like it.
The word זריחה comes from the root ז.ר.ח (z.r.h.), which refers specifically to the rising of the sun. One of Hebrew’s words for east is מִזְרַח (meez-RAKH) – since the east is where the sun rises.
 
A similar story with מַעֲרָב (mah-ah-RAHV) – west. It’s where the sun sets and creates evening – עֶרֶב (EH-rehv).
 
Happy יום ירושלים!
 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test