-לבן.png

Weekly Hebrew Review – multiplying, offering, purifying

Fri | Apr 06

Weekly Hebrew Review – multiplying, offering, purifying

חֹמֶר לְשִׁנּוּן


Review Material

Can’t read Hebrew yet?

You spent time on your Hebrew this week.
Use these review materials to make it yours to keep.

Flashcards . Scatter . Space RaceTest

שַׁבָּת שָׁלוֹם, וְסוֹף שָׁבוּעַ נָעִים!

Shabbat Shalom, and have a nice weekend!

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test