-לבן.png

Weekly Hebrew Review – some outdoorsy stuff

Fri | Oct 06

Weekly Hebrew Review – some outdoorsy stuff

חֹמֶר לְשִׁנּוּן


Review Material

Can’t read Hebrew yet?

You spent time on your Hebrew this week.
Use these review materials to make it yours to keep.

Flashcards . Scatter . GravityTest

 160308_GAME_crossword-scandal.jpg.CROP.promo-xlarge2

Blast from the Past
Crossword Puzzle!

שבת שלום, וסוף שבוע נעים!

Shabbat Shalom, and have a nice weekend!

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test

× Chat with us!